De Basis Registratie Personen (BRP)

De vermelding van mijn naam en privacygevoelige geboortegegevens in uitsluitend hoofdletters, is indicatie voor illegale exploitatie van de inschrijving gemeentelijke Basis Registratie Presumptieve Personen BRP alsmede wijst de NAW registratie in kapitalen op Cestui Que Vie handel met voorkennis onder Color of Law ( schijn van wettelijk recht) met behulp van ongeoorloofde naamsvarianten in Kapitalen hetgeen vermeend leesbaar American Sign Language (ASL) is.

De inschrijving BRP is naar mijn individuele geboorte data herleidbaar.

Omdat niet kan worden uitgesloten dat de gemeente wellicht intern te kampen heeft met identiteitsfraudeurs onder Color of Law

(schijn van wettelijk recht ) die misbruik maken van de inschrijvingen gemeentelijke Basis Registratie Personen, heb ik bij B&W schriftelijk een bezwaar onderzoek geactiveerd naar de inschrijving  Gemeentelijke Basis Registratie Presumptieve Personen herleidbaar naar de privacygevoelige gegevens betreffende mijn origine.

Onderzoek BRP

Ik heb zorg- en informatieplicht ten aanzien van de integriteit van de inschrijving gemeentelijke BRP om te voorkomen dat ik door commerciële derden, met mijn geboorte gegevens en inschrijving BRP in identiteitsfraude onder contract, betrokken wordt.

Bij een contract met commerciële derden staan al mijn individuele privacygevoelige gegevens betreffende mijn origine in uitsluitend hoofdletters in het systeem.

Schrijven in uitsluitend hoofdletters wordt binnen alle rechtsgebieden als fraude beoordeeld omdat de naamregistratie in kapitalen exclusief is voorbehouden aan de protocollaire registratie van overledenen!

Formeel betekent het invoeren van privacygevoelige individuele gegevens in uitsluitend kapitalen dat ik, u ( de klant) levend op afspraak in de vestiging arriveert en na afloop van de intake, administratief als overledene weer vertrekt zodat de niet -erfgerechtigde commerciële buitenstaander derde partij, met behulp van deze administratieve wisseltruc in kapitalen, de Beneficiair is geworden van de Trust welke op de privacygevoelige geboorte gegevens van mij, u ( de klant) bij zijn/haar geboorte aangifte is gevestigd.

Deze administratieve gedaanteverwisseling met behulp van gegevensverwerking in kapitalen onder Color of Law, is onder Commercial Contract Law als identiteitsfraude strafbaar.

De te naamstelling dient te worden doorgevoerd in Common English , in plaats van in het illegale onleesbare  ALL CAPS ASL.

Common English dus uitdrukkelijk zonder ALL CAPS ASL